Home Button
שפה: Language Flag

מערכת פגישונים - מדיניות עוגיות

מדיניות העוגיות באתר הנ"ל נכתב בלשון זכר אך האמור בו מתייחס לנשים וגברים כאחד.

1. אתר/אפליקציה "פגישונים" (להלן "האתר") הוא אתר המשתמש כאתר לניהול אסיפות ההורים / ישיבות צוות / ימי פגישות אישיות בבית הספר והנך מוזמן לקחת בו חלק בכפוף להסכמתך למידניות העוגיות אשר יפורטו להלן.

2. באתר זה עשוי לעשות שימוש בקבצי קוקיז ובממשקי סטטיסטיקה פנימיים בכדי לשמור תיעוד סטטיסטי אנונימי של גולשים וניתוח תנועת הגולש/ים, הרגלי גלישה באתר וניתוח קליקים וזמן שהייה. בכל העת ולבד מאשר גולשים המחוברים לאתר המידע הנשמר הוא אנונימי לחלוטין ואין בו את שם הגולש או כל פרט מזהה אחר.

3. בשימוש באתר, הינך מסכים לאתר להשתמש בקבצי Cookie